Đèn Trang Trí Hoa Sen

Đèn trang trí hoa sen mang hương vị truyền thống Việt Nam vào cuộc sống hiện đại. Các mẫu đèn với vật liệu chính là đất sét và sử dụng nghề gốm truyền thống, hoàn toàn thực hiện bằng phương pháp thủ công.

Đèn trang trí hoa sen
Đèn trang trí hoa sen
Đèn trang trí hoa sen
Đèn trang trí hoa sen
đèn trang trí hoa sen
Đèn trang trí hoa sen

Đèn tường hoa sen

Đèn thả hoa sen